Press "Enter" to skip to content

อานโตนอฟ อาน-10 อานโตนอฟ อาน-12

อานโตนอฟ อาน-10 อานโตนอฟ อาน-12
อานโตนอฟ อาน-12 (รัสเซีย: Антонов Ан-12 อานโตนอฟ อาน-12 เป็นเครื่องบินแบบเดียวกับ อานโตนอฟ อาน-10 ซึ่ง อาน-12 นั้นได้นำมาใช้ในทางทหาร สิ่งที่ อาน-12 แตกต่างจาก อานโตนอฟ อาน-10 นั้นคือมีป้อมปืนบริเวณท้าย อาน-12 มีการสร้างทั้งสิ้น 1,248 เครื่อง

เครดิตฟรี

รายละเอียด อาน-12
ผู้สร้าง: โรงงานสร้างอากาศยานแห่งสหภาพโซเวียต ปัจจุบันคือโรงงานอานโตนอฟ
ประเภท: ลำเลียงพิสัยบินไกล เจ้าหน้าที่ 5 นาย บรรทุกพลร่มพร้อมอาวุธ 100 คน
เครื่องยนต์: เทอร์โบใบพัด เอแอล-20 แอล หรือ เอแอล-20 เอ็ม ให้กำลังเครื่องละ 4,000 แรงม้า 4
กางปีก: 38 เมตร
สูง: 9.83 เมตร

สล็อต

พื้นที่ปีก: 120 ตารางเมตร
น้ำหนักเปล่า: 28,000 กิโลกรัม
น้ำหนักบรรทุก: 20,000 กิโลกรัม
น้ำหนักวิ่งขึ้นปกติ: 55,100 กิโลกรัม
น้ำหนักวิ่งขึ้นสูงสุด: 61,000 กิโลกรัม
อัตราเร็วขั้นสูง: 777 กิโลเมตร/ชั่วโมง
อัตราเร็วเดินทางขั้นสูง: 680 กิโลเมตร/ชั่วโมง ที่ระยะสูง 10,000 เมตร
อัตราเร็วเดินทางไกล: 630 กิโลเมตร/ชั่วโมง
เพดานบินใช้งาน: 10,200 เมตร

สล็อตออนไลน์

อานโตนอฟ อาน-10
อานโตนอฟ อาน-10 (Антонов Ан-10) อาน 10 เป็นเครื่องบินพลเรือน เริ่มบินเป็นครั้งแรกในเดือนมีนาคม ค.ศ. 1957 และ เริ่มรับผู้โดยสารเมื่อเดือนกันยายน ค.ศ. 1960 แต่ต่อมาก็ได้รับการพัฒนา เป็น อานโตนอฟ อาน-12 เพื่อการทหาร

รายละเอียด อาน-10
ผู้สร้าง: โรงงานสร้างอากาศยานแห่งสหภาพโซเวียต ปัจจุบันคือสำนักงานอานโตนอฟ
ประเภท: โดยสารพิสัยบินปานกลาง เจ้าหน้าที่ 4 นาย อัตราผู้โดยสาร 100-130 ที่นั่ง
เครื่องยนต์: เทอร์โบใบพัด ลีฟเชนโก เอแอล-20 เค ให้กำลังเครื่องละ 4,000 แรงม้า 4 เครื่อง

jumboslot

กางปีก: 38 เมตร
สูง: 9.83 เมตร
พื้นที่ปีก: 120 ตารางเมตร
น้ำหนักเปล่า: 28,000 กิโลกรัม
น้ำหนักบรรทุก: 20,000 กิโลกรัม
น้ำหนักวิ่งขึ้นปกติ: 55,100 กิโลกรัม
น้ำหนักวิ่งขึ้นสูงสุด: 61,000 กิโลกรัม
อัตราเร็วขั้นสูง: 777 กิโลเมตร/ชั่วโมง
อัตราเร็วเดินทางขั้นสูง: 680 กิโลเมตร/ชั่วโมง ที่ระยะสูง 10,000 เมตร
อัตราเร็วเดินทางไกล: 630 กิโลเมตร/ชั่วโมง
เพดานบินใช้งาน: 10,200 เมตร

slot