Press "Enter" to skip to content

โบอิง 7J7 โบอิง เอ็นแอลเอ

โบอิง 7J7 โบอิง เอ็นแอลเอ
โบอิง 7J7 เป็นอากาศยานที่ออกแบบโดยโบอิง มีพิสัยบินระยะใกล้ถึงปานกลาง จุผู้โดยสารประมาณ 150 ที่นั่ง พร้อมเทคโนโลยีใหม่ที่มีประสิทธิภาพในการใช้เชื้อเพลิงมากขึ้น โดยมีแผนที่จะออกให้บริการในปีพ.ศ. 2535 แต่ก็ยกเลิกโครงการไปในปีพ.ศ. 2530 เนื่องจากเกิดวิกฤตราคาน้ำมันในขณะนั้น ภายหลังจึงได้นำเอาเทคโนโลยีที่คิดได้ใหม่ ไปใช้กับ โบอิง 737 และโบอิง 757
การแข่งขัน

เครดิตฟรี

คู่แข่งสำคัญของ 7J7 ก็คือ แมคดอนเนลล์ ดักลาส เอ็มดี-94เอกซ์ ซึ่งจะใช้เครื่องยนต์โปรบแฟนเหมือนกัน และแอร์บัส เอ 320 (ซึ่งอยู่ระหว่างการพัฒนาในขณะนั้น) ซึ่งจะใช้เครื่องยนต์เทอร์โบแฟน โดย เอ320 มีเทคโนโลยีที่ใกล้เคียงกันกับ 7J7 และจากการที่ทั้ง 7J7 และเอ็มดี-94เอกซ์ ยกเลิกโครงการไป ผลดีจึงตกไปสู่ เอ 320 จนกระทั่งโบอิงได้ออกเครื่องรุ่นใหม่ในตระกูล 737 คือ -600 ถึง -900 ซึ่งได้นำเอาเทคโนโลยีของ 7J7 ไปปรับใช้

สล็อต

เครื่องบินที่ใกล้เคียงกัน
รุ่นที่ใกล้เคียงกัน
โบอิง 727
โบอิง 767
โบอิง 777
เครื่องบินที่คล้ายกัน
แอร์บัส เอ 320
โบอิง 727
โบอิง 737
โบอิง 757

สล็อตออนไลน์

โบอิง เอ็นแอลเอ
โบอิง เอ็นแอลเอ (NLA มาจาก New Large Airplane) เป็นอากาศยานขนาดใหญ่ มีห้องโดยสาร 2 ชั้น ออกแบบโดยฝ่ายผลิตเครื่องบินพาณิชย์โบอิง ให้มีความจุผู้โดยสารมากกว่า 500 ที่นั่ง มีพิสัยบินประมาณ 14,538 กิโลเมตร (9,086 ไมล์) ซึ่งคล้ายคลึงกับ แมคดอนเนลล์ ดักลาส เอ็มดี-12 และแอร์บัส เอ 380 แต่ภายหลังโบอิงได้ยกเลิกโครงการ แล้วหันไปพัฒนา 747 แทน

jumboslot

ข้อมูลจำเพาะ
ความจุผู้โดยสาร: 606 ที่นั่ง
ความยาว: (ไม่ระบุ)
ความกว้างของปีก: 77.7 เมตร (255 ฟุต)
ความสูง: (ไม่ระบุ)
พิสัยบิน: 14,538 กิโมตร (9,086 ไมล์)
น้ำหนักสูงสุด ขณะนำเครื่องขึ้น: 552,182 กิโกรัม (1,214,800 ปอนด์)
เครื่องยนต์: 4× เทอร์โบแฟน ไฮ-บายพาส
แรงผลักดัน: 310 กิโลนิวตัน (70,000 ปอนด์ฟอร์ซ)
เครื่องบินที่ใกล้เคียงกัน
เครื่องบินที่คล้ายกัน
แมคดอนเนลล์ ดักลาส เอ็มดี-12
แอร์บัส เอ 380

slot