Press "Enter" to skip to content

Tag: กองทัพอากาศสหรัฐอเมริกา

นอร์ธอเมริกัน เอฟ-82 ทวินมัสแตง,ตูโปเลฟ ตู-22

นอร์ธอเมริกัน เอฟ-82 ทวินมัสแตง,ตูโปเลฟ ตู-22นอร์ทอเมริกัน เอฟ-82 ทวินมัสแตง เป็นเครื่องบินขับไล่ลูกสูบรุ่นสุดท้ายที่ได้รับการจัดเข้าประจำการในกองทัพอากาศสหรัฐอเมริกา มีโครงสร้างพื้นฐานมาจากเครื่องบินขับไล่ พี-51 มัสแตง เดิมทีออกแบบมาเพื่อปฏิบัติในภารกิจขับไล่คุ้มกันระยะไกลในช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง แต่สงครามได้ยุติลงก่อนที่จะมีการเดินสายการผลิตครั้งแรก ภายหลังสงครามโลกสงบลงจึงได้รับการปรับเปลี่ยนภารกิจเป็นเครื่องบินขับไล่กลางคืน ได้รับการติดตั้งเรดาร์ก่อนที่จะถูกแทนที่โดยเครื่องบิน นอร์ทรอป พี-61 แบล็กวิโดว์ เครดิตฟรี บทบาท : เครื่องบินขับไล่กลางคืน, คุ้มกันระยะไกลชาติกำเนิด : สหรัฐบริษัทผู้ผลิต :…

Comments closed