Press "Enter" to skip to content

Tag: สหภาพโซเวียต

ซุคฮอย ซู-15

ซุคฮอย ซู-15 , บี-52 สตราโตฟอร์เทรสซุคฮอย ซู-15 (นาโต้ใช้ชื่อรหัสว่าฟลากอน) เป็นเครื่องบินสกัดกั้นสองเครื่องยนต์ที่สร้างขั้นโดยสหภาพโซเวียตในทศวรรษที่ 1960 เพื่อเข้ามาแทนที่ซุคฮอย ซู-11รายละเอียด ซุคฮอย ซู-15ผู้สร้าง:(โรงงานสร้างอากาศยานแห่งสหภาพโซเวียต) ปัจจุบันคือบริษัทซุคฮอยประเภท:เจ๊ตขับไล่สกัดกั้นทุกกาลอากาศ ที่นั่งเดียวเครื่องยนต์:เทอร์โบเจ๊ตไลยูก้า เอแอล-21 ให้แรงขับสถิตเครื่องละ 7,800 กิโลกรัม และ 11,200 กิโลกรัม เมื่อสันดาปท้าย 2 เครื่อง…

Comments closed

ซุคฮอย ซู-9

ซุคฮอย ซู-9ซุคฮอย ซู-9 (นาโต้ใช้ชื่อรหัสว่าฟิชพอท) เป็นเครื่องบินสกัดกั้นทุกสภาพอากาศติดตั้งขีปนาวุธเครื่องยนต์เดียวที่สร้างขึ้นโดยสหภาพโซเวียตการพัฒนา ซู-9 เกิดจากการศึกษาอากาศพลศาสตร์ของศูนย์วิจัยในโซเวียต ในช่วงสงครามเกาหลี ซึ่งเพิ่มความรู้ในการปรับแต่งโครงสร้างเพื่อเพิ่มอากาศพลศาสตร์ให้กับเครื่องบินไอพ่น ทำการบินครั้งแรกในปีพ.ศ. 2499 โดยใช้ชื่อว่าที-405 ซู-9 ถูกสร้างขึ้นในเวลาเดียวกับซู-7 ฟิตเตอร์ และทั้งสองแบบฝั่งตะวันตกได้มีโอกาสเห็นที่วันมหกรรมการบินที่ตูชิโนเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2499 เข้าประจำการในปีพ.ศ. 2502 เครดิตฟรี ซู-9 ถูกผลิตออกมาทั้งสิ้นประมาณ…

Comments closed