Press "Enter" to skip to content

Tag: เครื่องบินต่อสู้

ยุงเคิร์ส ยู 88

ยุงเคิร์ส ยู 88ยุงเคิร์ส ยู 88 (เยอรมัน: Junkers Ju 88) เป็นเครื่องบินต่อสู้หลากบทบาทสองเครื่องยนต์ของเยอรมนีในช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง ออกแบบขึ้นกลางคริสต์ทศวรรษ 1930 เพื่อใช้เป็นเครื่องบินทิ้งระเบิดเร็ว (Schnellbomber) ของลุฟท์วัฟเฟอ มันเป็นเครื่องบินที่บินเร็วเกินกว่าที่เครื่องบินรบในยุคนั้นจะสกัดกั้นได้ ในช่วงแรกของการพัฒนาและการทดสอบบินนั้น มันประสบกับปัญหาทางเทคนิคมากมาย แต่สุดท้ายมันก็กลายเป็นเครื่องบินสารพัดประโยชน์ที่สามารถตอบโจทย์ได้หลายด้านในช่วงสงคราม ทั้งเป็นเครื่องบินทิ้งระเบิด เครื่องบินดำดิ่งทิ้งระเบิด เครื่องบินต่อสู้กลางคืน เครื่องบินทิ้งตอร์ปิโด เครื่องบินลาดตระเวน และเครื่องบินต่อสู้หนัก…

Comments closed

ศัพท์เฉพาะทางเครื่องบินขับไล่

เครื่องบินต่อสู้ หรือที่ศัพท์ทหารไทยเรียก เครื่องบินขับไล่ เป็นอากาศยานทางทหารที่ถูกออกแบบมาเพื่อการต่อสู้ทางอากาศกับอากาศยานลำอื่นเป็นหลัก ตรงข้ามกับเครื่องบินทิ้งระเบิดที่ถูกออกแบบมาเพื่อโจมตีภาคพื้นดินโดยการทิ้งระเบิดเป็นหลัก เครื่องบินขับไล่นั้นมีขนาดเล็ก รวดเร็ว และคล่องแคล่ว เครื่องบินขับไล่มากมายจะมีความสามารถรองในการโจมตีภาคพื้นดิน และบ้างก็มีสองบทบาทโดยเรียกว่าเครื่องบินต่อสู้ทิ้งระเบิด บางครั้งคำว่าเครื่องบินขับไล่ก็ถูกใช้ร่วมกับเครื่องบินต่อสู้ภาคพื้นดิน เครดิตฟรี เครื่องบินขับไล่โดยหลักแล้วจะหมายถึงเครื่องบินติดอาวุธที่แย่งครองความเป็นจ้าวทางอากาศเหนือข้าศึกในสมรภูมิ ตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่สอง ความสำเร็จและความเหนือกว่าทางอากาศได้กลายมาเป็นปัจจัยสำคัญในชัยชนะของสงคราม โดยเฉพาะสงครามทั่วไประหว่างกองทัพปกติ (ไม่เหมือนกับสงครามกองโจร) การซื้อขาย การฝึก และการดูแลรักษากองบินเครื่องบินขับไล่จะแสดงถึงทุนที่มากมายของกองทัพนั้นๆ สล็อต ศัพท์เฉพาะทางคำว่า “ไฟเตอร์” (อังกฤษ: fighter)…

Comments closed