Press "Enter" to skip to content

Tag: เครื่องบินลำเลียง

ระบบควบคุมซี-17

ระบบควบคุมห้องนักบินห้องนักบินของเครื่องบินลำเลียง ซี-17 มีการออกแบบและพัฒนาระบบอวิโอนิกส์ต่างๆ ขึ้นมาติดตั้งใช้งานโดยมีวัตถุประสงค์ที่จะลดภาระงานของนักบินและลดเจ้าหน้าที่ประจำเครื่องให้น้อยลง โดย ซี-17 มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเพียง 3 คนเท่านั้น คือ นักบิน นักบินผู้ช่วย และ เจ้าหน้าที่ขนส่งทางอากาศ ซึ่งเครื่องบินลำเลียงโดยทั่วไปจะใช้เจ้าหน้าที่ 6-8 คน ระบบควบคุมการบินต่างๆของ ซี-17 คันบังคับเหมือนกับติดตั้งกับเครื่องบินรบไอพ่นซึ่งแตกต่างจากเครื่องบินลำเลียงทั่วไป และคันบังคับยังติดตั้งสวิทช์ควบคุมการทำงานของระบบต่างๆ มากมายประกอบด้วย สวิทช์ปรับเสถียรภาพของเครื่องบิน ไมโครโฟน สวิทช์เลือกโหมดการทำงานของระบบควบคุมการบินด้วยไฟฟ้า…

Comments closed

ซี-123 โปร์ไวเดอร์,ซี-141 สตาร์ลิฟเตอร์

ซี-123 โปร์ไวเดอร์ (อังกฤษ: C-123 Provider) เป็นเครื่องบินลำเลียง ซี-123 เริ่มประจำการในกองทัพอากาศสหรัฐฯ เมื่อ ปี ค.ศ. 1955 ในปี ค.ศ. 1966 ได้ทำการดัดแปลง ซี-123 ให้ติดตั้งเครื่องยนต์เทอร์โบเจ๊ตและกำหนดเป็นรุ่น ซี-123 เค กองทัพอากาศไทยได้รับ ซี-123 ตามโครงการช่วยเหลือจากสหรัฐฯ ในปี ค.ศ.…

Comments closed

อานโตนอฟ อาน-22 อานโตนอฟ อาน-26

อานโตนอฟ อาน-22 อานโตนอฟ อาน-26อานโตนอฟ อาน-22 (ยูเครน: Ан-22 Антей, อังกฤษ: Antonov An-22) เป็นเครื่องบินลำเลียงขนาดใหญ่ของสหภาพโซเวียต เครื่องต้นแบบบินเป็นครั้งแรกในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1965 และปรากฏตัวครั้งแรกในงานแสดงการบินที่ปารีสในปีเดียวกัน เริ่มประจำการในกองทัพอากาศโซเวียต เมื่อ ค.ศ. 1967 เครดิตฟรี รายละเอียด อาน-22ผู้สร้าง…

Comments closed

ซี-130 เฮอร์คิวลิส

ซี-130 เฮอร์คิวลิสซี-130 เฮอร์คิวลิส (อังกฤษ: Lockheed C-130 Hercules) เป็นเครื่องบินลำเลียงใช้เครื่องยนต์เทอร์โบใบพัด 4 เครื่องยนต์ ได้ถูกใช้งานอย่างแพร่หลายและยาวนานที่สุด เครื่องเฮอร์คิวลิสบินครั้งแรกเมื่อ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2497 เริ่มประจำการในกองทัพอากาศสหรัฐ เมื่อพ.ศ. 2497 เฮอร์คิดลิสได้รับการพัฒนาตลอดมา และใช้กันในหลายประเทศ ในปี พ.ศ. 2511 เฮอร์คิวลิสได้เริ่มเข้าสู่การบินพาณิชย์โดยกำหนดสัญลักษณ์ใหม่สำหรับรุ่นใช้งานทางพลเรือนเป็น…

Comments closed